Σάββατο 2 Φεβρουαρίου (ΚΕΝΤΡΟ ΦΙΛΟΞΕΝΙΑ) στα Δουνεϊκα βραδιά διασκέδασης με: Γιώτα Γρίβα – Κώστα Αντωνίου στο κλαρίνο ο Κώστας Αριστόπουλος!!!RES 6973694387

ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ