Μετα της περσινή του ΖΗΜΙΑ στην έδρα του(Θεσσαλονίκη),φέτος έρχεται στην Αθήνα έτοιμος να κάνει πάλι την δική του ΖΗΜΙΑ σε μια λαικο δημοτική σύμπραξη/συνεργασία με τους Γιώργο Βελισσάρη και Γιώτα Γρίβα.

ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ