15-16-17-18 ΙΟΥΛ. ΚΑΨΑΛΗΣ ΓΡΙΒΑ ΤΣΙΚΟΣ

ΝΕΑ ΚΕΡΑΣΟΥΝΤΑ – ΜΕΣΟΧΩΡΙ ΛΑΡΙΣΑΣ – ΚΑΛΛΙΘΕΑ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ – ΦΛΩΡΙΑΔΑ !!!! ΠΟΛΕΜΟΟΟΟΟΟΟΟΣΣΣΣΣ !!!!!!!!!!

ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ